Methodlar C#

Methodları Neden Kullanıyoruz?

Temel olarak Methodlar ; yazılımsal kod tekrarlarını önlemek için kullanılmaktadır. Boylece method üzerinde bir nokta değiştirildiğinde diğer yerlerde herhangi bir değişiklik yapma gereksinimi duyulmaz. Çünkü method içeriği değiştirildiğinde ; bu methodun çağrıldığı diğer yerlerde de içerik değişir.

Parametreli Methodlar

Parametreli methodlarda parametre olarak integer,string,datetime gibi değerler verilebilir. Bu parametrelere bağlı olarak method içerisinde yönlendirmeler yazılarak diğer alanlarda çağırılması gerçekleştirilebilir.

Default Parametreli Methodlarla Çalışmak

Default parametrelerde; tanımlanan parametre alanlarından bazı parametrelere baştan değer atanır. Ve method da bu parametreyi otomatik olarak algılar ve ona göre işlem yapar. Default değerler her zaman methodun en sonunda yer alır.


Params Keyword ile çalışma

Params Keyword sayesinde birden fazla sayının toplama işlemi tek bir parametre tanımlanarak sağlanabilir. Aksi takdirde methodun içerisinde toplama işlemi yapılacak kadar parametrenin tek tek girilmesi gerecekti. Ancak bir dizi mantığında Params Keyword tanımlanarak yalın bir kod yazılmış oldu.

Kaynakça;

C# Kursu A’dan Z’ye Profesyonel Programcılık-Engin Demiroğ