Şart Blokları C#

IF Conditional;

Bir sayı veya string tanımlandıktan sonra bazı şartları sağlayıp sağlamadığı kontrolü IF koşulu ile sağlanır. Eğer bu koşulu sağlıyorsa;  konsola, bu sayıdır, kısmı IF koşulu ile yazılırken,bu sayı değildir, koşulu ise ELSE ile yazılır.

Aşağıdaki kod bloğunda sayıyı 20 tanımladık ;

O nedenle bu koşulumuzun ilk kısmındaki “Bu sayı 20’dir “ kısmına eş değer gelir. Ancak sayımızı 20 ‘den farklı bir sayı vermiş olsaydık; console yazılan ELSE kısmını baz alacaktı


IF kısmını baz aldı.
Else kısmını baz aldı

Single-IF

IF ELSE kalıbını Single-IF bloğu ile yazarak daha statik hale getirebiliriz. Hem kod karmaşıklığından kurtuluruz, hem de tek bir satır ile istediğimize ulaşabiliriz.

Else-IF Bloğu ile çalışmak

Bu mantığa göre eğer sayı bir değere eşitse, sayı bir başka değere eşitse ve bu iki durum dışında ; diğer durumlarda başka bir sayıya eşittir durumunu yazabilmemiz için ELSE IF bloğundan yararlarınız. Aşağıdaki kod bloğunda öncelikle sayı tanımlandı. Daha sonra IF blokları içerisinden öncelikle 10’a eşit olan IF bloğu içerisine girdi. Ancak burada istediğini bulamadığı için else if bloğuna girdi; bu blokta da istediğini alamadığı için else içerisine girdi ve konsola bu else içerisindeki işlemi yazdı.

Switch Case

Switch Case yoğun olarak kullanılan bir blok türü değildir. IF blokları daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Switch Case ‘de tüm istatistikler belirlenir ve durumlar yazılır. Bütün Case’lerin içerisinde dolaşarak; kendine uygun Case içerisine girerek konsola bu Case’deki durumu yazar.Default durumu ise Case’lerin dışında bir durum gerçekleşme ihtimalini bulundurur ve bunu konsola yazar.

Kaynakça

C# Kursu A’dan Z’ye Profesyonel Programcılık-Engin Demiroğ