Veri Tipleri C#

Integer

Tam sayı veri tipidir. Tam sayıları , ondalıklı olmayan sayılar integer veri tipiyle tutulmaktadır. Integer veri tipi değer tiplerinden bir tanesidir. Aşağıdaki kod bloğunda {0} olarak adlandırılan kısım “index”tir. Virgülden hemen sonraki “number” değerinin karşılığıdır. Indexler “0”dan başlar. Bellekte 32 bit yer tutar.

Long Veri Tipi

Long veri tipi de tam sayılar için kullanılan bir veri tipidir. Büyük sayıların tanımlanma işleminde kullanılan ; Long ver tipi integer’ın iki katı kadar bellekte yer kaplar. Tüm veri tipleri zaten tanımlanabiliyor ancak integer’dan daha çok yer kapladığı için 2 milyardan az tüm sayılar için integer veri tipi kullanılır.Bellekte 64 bit yer tutar.

Short Veri Tipi

Short veri tipi de tam sayılar için kullanılan bir veri tipidir. Bellekte 16 bitlik yer tutar. -32767 ile +32767 arasındaki sayıla arasında yapılan tanımlama işlemleri Short veri tipi ile yapılabilir.

Byte Veri Tipi

Byte veri tipi bellekte 8 bit yani 1 Byte yer kapar. 0 ile 255 arasındaki veri tiplerini tutabilir. O nedenle değişken mutlaka 0 ile 255 arasında olmalıdır.

Bool Veri Tipi

Bool mantıksal bir veri tipidir. Değişkenin tuttuğu yer True veya False yani 0 ya da 1’dir. O nedenle IF koşullarında çokça kullanılabilir.

Char Veri Tipi

16 bit uzunluğunda Unicode standartı çerçevesine karakterlerin karşılıklarını tutan veri tipidir. Char veri tipi için tanımlanmış değişken tek tırnak ‘ ‘ ile yazılır.

Aşağıdaki kod bloğu kullanılarak bu harfin ASCII karşılığı öğrenilebilir.


Double Veri Tipi

Tam sayılardan farklı olarak ; ondalıklı sayıların tutulduğu veri tipidir. Double diye bir değişken tanımlandığında integer gibi bir değer de atanabilir. Ancak bu veri tipinin özelliği ondalık kesir atanmasıdır.

Decimal Veri Tipi

Double veri tipinde atanamayan daha büyük ondalıklı    sayıları tutan veri tipidir. Para tutarı için Decimal veri tipinden yararlanabilir. Decimal virgülden sonra 28 29 tane değer tutabilir.

Enums Veri Tipi

Birden fazla değeri , birkaç kez tanımlamak yerine bunları paket halinde bir dosyada tutup; daha sonra gerekli olan veriyi bu dosyadan çağırmak için Enums veri tipi kullanılabilir. Bu hep kodun yalın olmasını sağlar hem de kişiye zaman kazandırabilir. Aşağıda günler Enums Veri Tipi ile tanılanmıştır.

Kaynakça;

C# Kursu A’dan Z’ye Profesyonel Programcılık

https://caylakyazilimci.com/post/char-veri-tipi