Methodlar C#

Methodları Neden Kullanıyoruz? Temel olarak Methodlar ; yazılımsal kod tekrarlarını önlemek için kullanılmaktadır. Boylece method üzerinde bir nokta değiştirildiğinde diğer yerlerde herhangi bir değişiklik yapma gereksinimi duyulmaz. Çünkü method içeriği değiştirildiğinde ; bu methodun çağrıldığı diğer yerlerde de içerik değişir. Parametreli Methodlar Parametreli methodlarda parametre…

Şart Blokları C#

IF Conditional; Bir sayı veya string tanımlandıktan sonra bazı şartları sağlayıp sağlamadığı kontrolü IF koşulu ile sağlanır. Eğer bu koşulu sağlıyorsa;  konsola, bu sayıdır, kısmı IF koşulu ile yazılırken,bu sayı değildir, koşulu ise ELSE ile yazılır. Aşağıdaki kod bloğunda sayıyı 20 tanımladık ; O nedenle…

Veri Tipleri C#

Integer Tam sayı veri tipidir. Tam sayıları , ondalıklı olmayan sayılar integer veri tipiyle tutulmaktadır. Integer veri tipi değer tiplerinden bir tanesidir. Aşağıdaki kod bloğunda {0} olarak adlandırılan kısım “index”tir. Virgülden hemen sonraki “number” değerinin karşılığıdır. Indexler “0”dan başlar. Bellekte 32 bit yer tutar. Long…

Girizgah

Yazılım bir süreçtir. Analizden başlar ; modelleme, geliştirme, test ve yayına kadar devam eder. Programlama ise ; tamamen kod kısmıdır. Yani ilk aşamada ben yazılımı öğrenmek istiyorum demek ; aslında doğru bir telaffuz olmayabilir. Çünkü yazılımı gerçekleştirmek yani bir ürünü ortaya çıkarabilmek için öncelikle programlamayı…